Mi az autizmus?

Az autizmussal diagnosztizált személyek száma évről évre növekszik. Az egyik legnagyobb autizmussal foglalkozó szervezet, az amerikai Autism Speaks már rávilágított a tényre, hogy az USA-ban minden 88. gyermek autizmus diagnózist kap. Mivel az autizmus földrajzi helytől, származástól és anyagi helyzettől független, ez a szám Magyarországra is érvényes. Ha pedig belevesszük az autizmussal élők családtagjait, akkor ez a lakosság 2%-a!

Az autizmust az agy veleszületett fejlődési zavara okozza, ennek hátterében döntően genetikai tényezők és részben környezeti faktorok állnak. A fejlődési eltérés, különböző mértékben és formában, de mindig érinti a kölcsönös kommunikáció és társas viselkedés területét, továbbá együtt jár a gondolkodás és viselkedés rugalmatlanságával, valamint a környezet ingereinek eltérő észlelésével. Az autizmussal élő emberek az átlagostól eltérően értelmezik és dolgozzák fel a környezetükből érkező fizikai és szociális ingereket. Ennek következtében gondolkodásuk, válaszaik és viselkedésük is sokszor különbözik a megszokottól. Bizonyos helyzetekben szokatlan viselkedési formák jelentkeznek, máskor az elvárt, megszokott viselkedés hiányát észlelhetjük. Minden autizmussal élő ember más és más, viselkedésük nagymértékben eltérhet egymásétól. Az autizmusból származó nehézségek sajátos szükségletekhez vezetnek, amelyek minőségükben térnek el más ellátási szükségletektől.

Az autizmus következtében kialakuló sajátos szociális és kommunikációs nehézségek az érintettség minden formájában jelentős mértékben, és egy életen keresztül akadályozzák az érintettek és családjaik illeszkedését szűkebb és tágabb környezetükbe.

A szakmai és laikus segítők együttes segítségére van szükség ahhoz, hogy az autizmussal élő emberek állapotuknak megfelelő támogatásban részesüljenek, és képességeiknek megfelelő, személyiségüket figyelembe vevő, elfogadó környezetben, méltó életet éljenek.

Mi az autizmus? - Önkéntes program