Váltás Könnyen Érthető Verzióra

AURA Egyesület

 

Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet 2002-ben alapították autista gyermekek szülei. Elsődleges célunk a Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében autizmussal élő emberek és családjaik, társadalmi involvációjának segítése  és érdekvédelme.

Az Egyesület tevékenységei: (1) közvetlenül nyújt szolgáltatásokat,(2) érdekvédelmi tevékenységet folytat, (3) a tapasztalatok növekedésével és az igények változásával végzi a szervezet fejlesztését, és szolgáltatásainak minőségi bővítését.

Ma Magyarországon alig létezik autizmussal élő és Asperger szindrómás fiataloknak, felnőtteknek komplex szolgáltatásokat nyújtó, fejlesztő tartalmú program. Programjaink nélkül a fiatalok értelmes tevékenység nélkül, magányosan töltenék teljes napjaikat. Ezt az űrt töltik ki az Aura szolgáltatásai. A programok tehát azokat az autizmussal élő és Asperger szindrómás fiatalokat célozzák meg, akik az iskolákból kikerülve, gyakran munkahely híján naphosszat egyedül ülnek, magányosak, értelmes elfoglaltság és megfelelő szociális, kommunikációs és egyéb készségek hiányában idejük tartalmatlanul telik. Várjuk azokat is, akik foglalkoztatásban állnak, de szabadidejük eltöltése nehézséget jelent, és készségeik hiánya miatt a hétköznapi alkalmazkodás is keservesen megy. Az érintett fiatalok mindegyike képes közösségi létre, némi irányítás, szakértő támogatás, és speciális struktúra esetén. Programjainkkal ezen csoport igényeit igyekeztünk kielégíteni, támogatva családjaikat is, enyhítve az autizmussal élő fiatal felnőtt önállótlansága, függése által okozott nehézségeken.

Az Egyesület mára komoly hagyományokkal rendelkező rendszeres szabadidős és készségfejlesztő programokat biztosít autizmussal élő fiatalok, felnőttek számára. Tevékenységünk középpontjában az autista ember áll, a maga sajátos szükségleteivel, de tanácsadással, alkalmanként képzésekkel, fórumokkal igyekszünk támogatást nyújtani a szülőknek,  és más családtagoknak is.

   Az AURA közel 2000 magánszemély és 655 szervezet mellett a 2013-ban már 25 éves szülőszervezet, az Autisták Országos Szövetségének aktív tagja, rendszeresen részt veszünk az AOSZ munkájában, az autista emberek szükségleteit irányzó stratégiák alkotásában.

Részt vettünk a Közép-magyarországi Autista Fórum (KAF), az ellátás öt hiányterületére (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás, lakhatás) fókuszáló érdekegyeztető fórum munkájában az AOSZ-szal és a Flóra Alapítvánnyal együttműködésben 2008/2009-ben, valamint a Fővárosi Autizmus Koncepció kidolgozásában 2001-ben.

Az AOSZ által létrehozott Eső-Ernyő Hálózat tagjaként szervezetfejlesztési folyamatban vettünk részt, képzéseket szerveztünk érintett szülőknek, szakembereknek.

Programjainkat az NCA, az FSzK, a NEA, a Soros Alaptvány (OSI).... támogatásával valósítottuk meg az elmúlt években.

2012-2013-ban az AOSz-szal és a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal konzorciumban, főpályázóként valósítottuk meg a TÁMOP 5.5.2.11/1 KONTAKT című projektet, melyben több mint 100 önkéntes bevonásával 3000 óra önkéntes tevékenységgel támogattuk az autizmussal élő gyermeket-fiatalokat gondozó családokat és ellátó intézményeket, képzéseket szerveztünk, kiadványt jelentettünk meg. 

Egyesületünk nyitott, tevékenységünkhöz szabadon csatlakozhatnak autizmusban érintett személyek és családjaik, szakemberek, önkéntesek, érdeklődők. Információ: 06-70-4282686

auraegyesulet@gmail.com 

  Jelenleg is folyamatosan futó programjaink:

 

 • Asperger klub
 • Bolygó-Dongó Túraklub
 • Önálló életre felkészítő programok (varrás, főzés, jogtudatosító foglalkozás)
 • MAGÁZÓNA – nyíltpiaci munkára felkészítő foglalkozás
 • Munkahely feltárás, mentorálás
 • Dolgozók klubja
 • Angol Önképző Csoport
 • INSPIRÁCIÓ készségfejlesztő művészetterápiás foglalkozás
 • Mozgás és táncterápia
 • Társastánc
 • Aspergeres Tapasztalati Képviselők Klubja
 • Pszichológiai tanácsadás

 

 Az AURA Egyesület tevékenysége és programjai az alábbi elvek megvalósulását támogatják:


 “A prevenció elvének értelmében a társadalomnak mindent meg kell tennie a fogyatékosságot

okozó balesetek és betegségek megelőzése érdekében.” A prevenció szellemében a fogyatékos

személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy ez a fogyatékos

állapot romlását megelőzze.

A rászorultság, illetve a legsebezhetőbbek fokozottabb védelmének elve alapján biztosítani

kell az esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges intézkedések és feladatok, valamint

a fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatások és támogatások rendszerének

differenciálását a társadalmi hátrányok minimalizálása érdekében. A program elősegíti a

társadalmi kohézió megteremtését és képes a társadalmi egyenlőtlenségeket korrigálva a

fogyatékos személyek valós társadalmi beilleszkedését elősegíteni.

A szubszidiaritás elve alapján biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyek a szükséges

szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen jussanak hozzá.

Támogatott döntéshozatal elve és a személyközpontú tervezés elve, szükségleteken alapuló

tervezés elve

Az integráció elve feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (pl.

oktatás, szociális és gyermekvédelmi ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot

létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, valamint a társadalmi és gazdasági

intézmények legszélesebb k&ou

Aurahírek
Programzáró rendezvény

Halmozottan hátrányos helyzetű autista és Asperger szindrómával élő személyek nyíltmunkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása

Időpont: 2018. december 8. szombat 10-13 óra

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ

1119 Budapest, Etele út 55/A 2. em. Kamaraterem

Program:

10:00 Köszöntő

10:05 Program bemutatása – Farkas Edit foglalkozás rehabilitációs szaktanácsadó

10:20 MAGÁZÓNA munkára felkészítő autizmus specifikus foglalkozás (Farkas Edit)

10:25 „Munkára fel” Dolgozók Klubja (Pataki Klára, Scholtz Krisztina)

10:35 Mentorálás, munkahelyi érzékenyítés, utánkövetés (Krausz Katalin)

10:40 A munkahelyen elvárt személyi készségek megértése/gyakorlása: ASD Kvíz (Farkas János)

10:45 Életvezetési tanácsadás innovatív technikája – coaching (Székely Veronika)

10:50 Kompetenciafejlesztések - Bemutatkoznak az ASD FOCUS Fotóklub videósai és fotós csoportja (vezeti: Csendes Péter)

11:00 Szünet

11:30 Autizmus specifikus munkaerő közvetítés (Petró Tamás – Neurodiversitas Alapítvány)

11:45 Jó gyakorlatok – videofilmek autisták nyíltpiaci munkavégzéséről

12:10 Munkáltatók tapasztalatai autista munkavállalókkal (tapasztalat megosztás)

12:20 Kérdések

12:30 Zárás

Nyílt munkaerőpiaci munkavállalás

Dolgozni vágyó autista fiatalok, figyelem!

Az AURA Egyesület 2019. év februárjától nyílt munkaerő piaci munkavállalásra való felkészítést, majd ezt követően álláskeresési és betanulási támogatást kínál autista/Aspergeres felnőttek számára.

Jelentkezni a magazona@gmail.com e-mail címen folyamatosan lehet 2019. január 20-ig bezárólag egy rövid bemutatkozó levéllel, (név, lakcím, születési dátum) amelyben kérjük leírni: milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, dolgozott-e már, (ismertesse munkatapasztalatait) és fejtse ki, miért szeretne dolgozni. Ha rendelkezik önéletrajzzal, kérjük, azt is csatolja leveléhez.


Információ kérhető: +36-70-4282686 telefon számon

SZÜLŐ KLUB

10 alkalmas műhely találkozónk folytatódik!

Témánk:

Autista fiatalok/felnőttek jövője, a támogatott lakhatás lehetőségi

Meghívott szakértők segítségével járunk körbe a témához tartozó aktuális témákat, bemutatunk jó gyakorlatokat, találkozunk döntéshozókkal.

 A találkozók kéthetente csütörtökönként lesznek 18-19.30 között:

Kezdés 2018. novemberétől.

Helyszín:

Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1119 Bp. Etele út 55/A. 2. emelet 

A jelentkezéseket az auraegyesulet@gmail.com címre várjuk.

további híreink...
Rövidhírek
SZJA 1% támogatás
A SZJA 1% felajánlásokból az Aura Egyesület 2017. év során összesen 286.192,-Ft támogatásban részesült.
 
Köszönjük a bizalmat minden kedves támogatónknak!

A kapott összeget az egyesület közösségi programjainak működtetésére használjuk fel: Asperger Klub, Kék Kórus, ASD FOCUS Fotoklub, Társas-klub.
alarc_nelkul
Pető Judit Álarc nélkül - Autizmussal, Asperger-szindrómával élő fiatalok jelene és jövője c.  könyv megrendelhető:

peto.judit.ilona@gmail.com

http://www.alarcnelkul.hu/
Találkozó
Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott dr. Handó Tünde az OBH elnöke.

A találkozóról készült cikk itt olvasható:

PDF megnyitása
Támogatóink
AURA Egyesület - Aura Egyesület