Váltás Könnyen Érthető Verzióra

AURA Egyesület

 

Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet 2002-ben alapították autista gyermekek szülei. Elsődleges célunk a Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében autizmussal élő emberek és családjaik, társadalmi involvációjának segítése  és érdekvédelme.

Az Egyesület tevékenységei: (1) közvetlenül nyújt szolgáltatásokat,(2) érdekvédelmi tevékenységet folytat, (3) a tapasztalatok növekedésével és az igények változásával végzi a szervezet fejlesztését, és szolgáltatásainak minőségi bővítését.

Ma Magyarországon alig létezik autizmussal élő és Asperger szindrómás fiataloknak, felnőtteknek komplex szolgáltatásokat nyújtó, fejlesztő tartalmú program. Programjaink nélkül a fiatalok értelmes tevékenység nélkül, magányosan töltenék teljes napjaikat. Ezt az űrt töltik ki az Aura szolgáltatásai. A programok tehát azokat az autizmussal élő és Asperger szindrómás fiatalokat célozzák meg, akik az iskolákból kikerülve, gyakran munkahely híján naphosszat egyedül ülnek, magányosak, értelmes elfoglaltság és megfelelő szociális, kommunikációs és egyéb készségek hiányában idejük tartalmatlanul telik. Várjuk azokat is, akik foglalkoztatásban állnak, de szabadidejük eltöltése nehézséget jelent, és készségeik hiánya miatt a hétköznapi alkalmazkodás is keservesen megy. Az érintett fiatalok mindegyike képes közösségi létre, némi irányítás, szakértő támogatás, és speciális struktúra esetén. Programjainkkal ezen csoport igényeit igyekeztünk kielégíteni, támogatva családjaikat is, enyhítve az autizmussal élő fiatal felnőtt önállótlansága, függése által okozott nehézségeken.

Az Egyesület mára komoly hagyományokkal rendelkező rendszeres szabadidős és készségfejlesztő programokat biztosít autizmussal élő fiatalok, felnőttek számára. Tevékenységünk középpontjában az autista ember áll, a maga sajátos szükségleteivel, de tanácsadással, alkalmanként képzésekkel, fórumokkal igyekszünk támogatást nyújtani a szülőknek,  és más családtagoknak is.

   Az AURA közel 2000 magánszemély és 655 szervezet mellett a 2013-ban már 25 éves szülőszervezet, az Autisták Országos Szövetségének aktív tagja, rendszeresen részt veszünk az AOSZ munkájában, az autista emberek szükségleteit irányzó stratégiák alkotásában.

Részt vettünk a Közép-magyarországi Autista Fórum (KAF), az ellátás öt hiányterületére (egészségügy, oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás, lakhatás) fókuszáló érdekegyeztető fórum munkájában az AOSZ-szal és a Flóra Alapítvánnyal együttműködésben 2008/2009-ben, valamint a Fővárosi Autizmus Koncepció kidolgozásában 2001-ben.

Az AOSZ által létrehozott Eső-Ernyő Hálózat tagjaként szervezetfejlesztési folyamatban vettünk részt, képzéseket szerveztünk érintett szülőknek, szakembereknek.

Programjainkat az NCA, az FSzK, a NEA, a Soros Alaptvány (OSI).... támogatásával valósítottuk meg az elmúlt években.

2012-2013-ban az AOSz-szal és a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal konzorciumban, főpályázóként valósítottuk meg a TÁMOP 5.5.2.11/1 KONTAKT című projektet, melyben több mint 100 önkéntes bevonásával 3000 óra önkéntes tevékenységgel támogattuk az autizmussal élő gyermeket-fiatalokat gondozó családokat és ellátó intézményeket, képzéseket szerveztünk, kiadványt jelentettünk meg. 

Egyesületünk nyitott, tevékenységünkhöz szabadon csatlakozhatnak autizmusban érintett személyek és családjaik, szakemberek, önkéntesek, érdeklődők. Információ: 06-70-4282686

auraegyesulet@gmail.com 

  Jelenleg is folyamatosan futó programjaink:

 

 • Asperger klub
 • Bolygó-Dongó Túraklub
 • Önálló életre felkészítő programok (varrás, főzés, jogtudatosító foglalkozás)
 • MAGÁZÓNA – nyíltpiaci munkára felkészítő foglalkozás
 • Munkahely feltárás, mentorálás
 • Dolgozók klubja
 • Angol Önképző Csoport
 • INSPIRÁCIÓ készségfejlesztő művészetterápiás foglalkozás
 • Mozgás és táncterápia
 • Társastánc
 • Aspergeres Tapasztalati Képviselők Klubja
 • Pszichológiai tanácsadás

 

 Az AURA Egyesület tevékenysége és programjai az alábbi elvek megvalósulását támogatják:


 “A prevenció elvének értelmében a társadalomnak mindent meg kell tennie a fogyatékosságot

okozó balesetek és betegségek megelőzése érdekében.” A prevenció szellemében a fogyatékos

személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy ez a fogyatékos

állapot romlását megelőzze.

A rászorultság, illetve a legsebezhetőbbek fokozottabb védelmének elve alapján biztosítani

kell az esélyegyenlőség megteremtéséhez szükséges intézkedések és feladatok, valamint

a fogyatékos személyeknek nyújtott szolgáltatások és támogatások rendszerének

differenciálását a társadalmi hátrányok minimalizálása érdekében. A program elősegíti a

társadalmi kohézió megteremtését és képes a társadalmi egyenlőtlenségeket korrigálva a

fogyatékos személyek valós társadalmi beilleszkedését elősegíteni.

A szubszidiaritás elve alapján biztosítani kell, hogy a fogyatékos személyek a szükséges

szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető legközelebbi településen jussanak hozzá.

Támogatott döntéshozatal elve és a személyközpontú tervezés elve, szükségleteken alapuló

tervezés elve

Az integráció elve feltételezi, hogy a fogyatékos emberek a mindennapi folyamatokban (pl.

oktatás, szociális és gyermekvédelmi ellátás, foglalkoztatás, sport, kultúra) kapcsolatot

létesíthetnek és tarthatnak fenn más emberekkel, valamint a társadalmi és gazdasági

intézmények legszélesebb k&ou

Aurahírek
Nyílt munkaerőpiaci munkavállalás

Dolgozni vágyó autista fiatalok, figyelem!

Az AURA Egyesület 2019. év februárjától nyílt munkaerő piaci munkavállalásra való felkészítést, majd ezt követően álláskeresési és betanulási támogatást kínál autista/Aspergeres felnőttek számára.

Jelentkezni a magazona@gmail.com e-mail címen folyamatosan lehet 2019. február 15-ig bezárólag egy rövid bemutatkozó levéllel, (név, lakcím, születési dátum) amelyben kérjük leírni: milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, dolgozott-e már, (ismertesse munkatapasztalatait) és fejtse ki, miért szeretne dolgozni. Ha rendelkezik önéletrajzzal, kérjük, azt is csatolja leveléhez.

Korlátozott számban még jelentkezéseket fogadunk.

Információ: +36-70-4282686

SZÜLŐ KLUB

10 alkalmas műhely találkozónk folytatódik!

Témánk:

Autista fiatalok/felnőttek jövője, a támogatott lakhatás lehetőségi

Meghívott szakértők segítségével járunk körbe a témához tartozó aktuális témákat, bemutatunk jó gyakorlatokat, találkozunk döntéshozókkal.

 A találkozók kéthetente csütörtökönként 18-19.30 között:


Helyszín:

Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1119 Bp. Etele út 55/A. 2. emelet


A jelentkezéseket az auraegyesulet@gmail.com címre várjuk.

Információ: 06-70-4282686

Asperger Közösségi Klubok
Közösségi találkozók autizmus spektrumzavarban érintett fiatalok és felnőttek számára 17+ korosztály felett.

ASPERGER KORTÁRS KLUB
minden hónap 2. vasárnapján a szokott helyen és időben
Helyszín: Virányosi Közösségi Ház első emelet, Bp. XII. Szarvas Gábor u. 8/C
Időpont: du. 4-6 óra között.

BOLYGÓ-DONGÓ TÚRAKLUB
Havonta egy alkalommal túraklub minden hónap 3. vasárnapján.
Túravezető: Rajczy Mátyás.

A városnéző KULTURÁLIS programok
minden hónap 4. vasárnap külső helyszínen. Mivel a helyszín változó, fontos, hogy előzetesen érdeklődj!
Vezeti: Sztipanov Mariann

TÁRSASJÁTÉK KLUB
minden hónap első vasárnapján 3 órától 17 óráig.
Vezeti: Berki Dávid és Scholtz Kriszti.
Helyszín: változó

Ha még nem jártál nálunk, de szeretnél csatlakozni, kérünk, jelezd előre érkezésedet az  auraegyesulet@gmail.com címen vagy a 06-70-4282686 sz. telefonon Vadasné Tóth Máriának.
további híreink...
Rövidhírek
SZJA 1% támogatás
A SZJA 1% felajánlásokból az Aura Egyesület 2018. év során összesen  305.907,-Ft. támogatásban részesült.
 
Köszönjük munkánk elismerését minden kedves támogatónknak!

A kapott összeget az egyesület közösségi programjainak működtetésére használjuk fel:
Asperger Kortárs Klub, FÓRUM SZÍNHÁZ önismereti csoport, ASD FOCUS Fotó- és videó klub, Társas-Játék klub, NYÁRI TÁBOR.
Találkozó
Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott dr. Handó Tünde az OBH elnöke.

A találkozóról készült cikk itt olvasható:

PDF megnyitása
Az autizmus mint kontextusvakság
Peter Vermeulen,

PhD - Autisme Centraal – Gent, Belgium
Budapest, 2014. október 8.


Támogatóink
AURA Egyesület - Aura Egyesület