Váltás Könnyen Érthető Verzióra

Főzés, háztartási ismeretek

Főzés, háztartási ismeretek...

Az önálló életre felkészítést alapvető ismeretek átadásával és gyakorlati képzésekkel végezzük. Ezek segítenek az autizmussal élő fiataloknak-felnőtteknek a mindennapi, háztartásban előforduló feladatokat megoldani: főzés, takarítás, háztartási ismeretek (gazdálkodás, vásárlás), varrás, barkácsolás, javítási munkák, szerszámok használata. A programban gyakorlat-orientáltan, az autizmus sajátosságaihoz igazodva elméleti és gyakorlati alapokat biztosítunk. Fontos eszközünk esetenként a képes kommunikáció, az egyéni igényekhez illeszkedő ütem, és a személyes mentori rendszer. A program eredményeként növekszik a résztvevők önállósága, megindulhat a fiatalok "leválása" a családról.

Aurakonyha

Az Aura Egyesület fiatal felnőtt autisták részére szervezett önálló életre felkészítő programsorozatának eleme, melyt szezonálisan,  időszakonként indítunk. Egy kis ízelítőt ajánlunk figyelmükbe - a tréner blog formájában rögzítette a program tapasztalatait, melyeket a következő linken adunk közre:

http://aurakonyha.blogspot.com/

Részlet 2010-es főzés programelemünk beszámolójából:

Főzés. A program a normalizáció elvére épült, meggyőződésünk, hogy így a fogyatékos személy számára a társadalom más tagjaival azonos életminták és hétköznapi életfeltételek válnak elérhetővé. Úgy kell tehát a körülményeket kialakítani, hogy azok a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legteljesebb mértékben megfeleljenek. A rehabilitáció elvének megfelelően a fogyatékos embereket képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, lassítására.

A program résztvevői az Asperger Klub tagjai közül kerültek ki: autizmussal élő-, és  Asperger szindrómás fiatalok -  9 fiatal, fiúk és lányok vegyesen. 1 fő középsúlyos értelmi fogyatékkal él (nem autista) azonban évek óta tagja Asperger Klubunknak.

A fiatal felnőtt autisták egyik legnagyobb problémája az önállóság hiánya. Az önálló életvezetésre való képtelenség - az alapprobléma mellett - részint ebből is adódik. Ugyanakkor speciális módon, sajátos szükségleteikre koncentrálva taníthatóak számukra a másoknak oly természetes mindennapi készségek. A programelem az önálló életvezetés három készségterületét célozta meg: 1. tervezés – előkészítés 2. főzés - konyhai tevékenységek - eszközhasználat 3. konyhai higiénia.

A csoportot bevontuk a tervezésbe, az alapanyagok és anyagszükséglet kalkulálásába. Fontos volt az ételsorok közös kialakítása, hiszen végül az elkészült ételét mindenki vagy a helyszínen elfogyasztotta vagy hazavitte a családjának.

A programot megelőző évben a fiatalok már részt vettek egy alapozó 8 alkalmas tanfolyamon. Ezúttal támaszkodni lehetett a korábban megtanultakra. Fontos volt az ismétlés, és az újonnan tanultak folyamatos ismétlődő gyakorlása. Az ételsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok vissza-visszautaljanak a már elsajátított ismeretekre.

Mivel a környezet, az SE-ETK tankonyhája teljesen új volt számukra, időt kellett szánnunk az épület bemutatásra, a hely szokásainak elsajátítására, (átöltözés, mosdóhasználat, kézmosás, cipőváltás). Fontos volt a helyszín előzetes felkeresése, a Tanszékkel való egyeztetés, a tankonyhai dolgozók felkészítése a csoport sajátosságaira, az oktató személyének gondos kiválasztása. A befektetett idő bőségesen megtérült abban, ahogy a fiatalokat fogadták a Tanszék dolgozói és diákjai. Az első foglalkozásokon minden fiatal mellett volt egy segítő, később, ahogy a csapat ügyesedett, elég volt 3-3 főre egy segítő. Az egyetem oktatója, konyhai dolgozói és önkéntesei elégedetten nyilatkoztak a fiatalok feladattartásáról, lelkes, érdeklődődő, kedves és időnként megható viselkedéséről.

Kiemeljük annak fontosságát, hogy az egyetem önkéntesei kortársak voltak, behozva a csoportba metakommunikatív viselkedési mintákat. Jelenlétükkel az elfogadás érzését sugározták az autizmussal élők felé.

Fontos mozzanata volt a programnak a közös étkezés, a tálalás, terítés szabályainak ismertetése. Az egész program igazi integrációs alkalom volt, társasági együttlét, amely erősítette a csoport összetartozás élményét is.

Próbáltuk az egészségesebb táplálkozás felé terelni a fiatalok figyelmét, lépésről lépésre, csak óvatosan, kis lépésekkel, hiszen nem könnyű a megszokottól eltérni.

A csoportos tanulás, a jó hangulat, az ételek örömmel való készítése és közös elfogyasztása jó hatással volt az étkezési nehézségekkel küzdőkre. Autizmusban gyakori a szokások rögzülése, amelyeket szinte lehetetlen „átírni” az idő előre haladtával. Örömmel tapasztaltuk, hogy a program jó hatást váltott ki több fiatalnál is. A megfőzött ételek, bár korábban ezeket nem fogyasztották, bekerültek „étel repertoárjukba”.

Probléma volt, hogy alapkészségek hiányoztak. Nem tudták a kést helyesen fogni, a tűzhelyt bekapcsolni, gázlángot meggyújtani. Többen féltek a lángtól, a gyufától, a melegtől, a forró főző felületektől, az erős szakok ingerelték őket.

Nem tudtak értelmezni fogalmakat, pl. „kicsi, csipetnyi, borsónyi, kevés, apró, kocka, hasáb,…stb.” Nagyon kellett figyelni, helyesen értik-e az utasításokat. A probléma áthidalására jól jött a nagyszámú segítség, és hogy mindenki mellé jutott kísérő. A ritkán ugyan, de előforduló váratlan pánik reakciók kezelésénél is fontos volt az autizmusban jártas szakemberek jelenléte.

A főzés programot aktuális kapacitásaink függvényében a  továbbiakban is folytatjuk a fiatalok igényeihez alkalmazkodva.

 

 


Főzés, háztartási ismeretek - Aura Egyesület