Váltás Könnyen Érthető Verzióra

Jogban is otthon

Jogban is otthon...

Jogtudatosítás, érdekérvényesítés - másként

 Az autizmus sajátosságai közé tartozhat a társadalomtól az autizmussal élő személy felé közvetített elvárások fel nem ismerése, a szociális szabályok és szokások (jogaink jelentős része ennek kodifikációja) meg nem értése. A mindennapi tapasztalat bizonyította: az önálló életre történő felkészítés az Asperger-szindrómás, autizmussal élő jó képességű fiatalok esetében igényli a szisztematikus jogtudatosító felkészítést, amelynek révén idővel a fiatalok érdekérvényesítő tapasztalati képviseleti munkára is alkalmasakká válnak. A képzés során megtanulják a támogatott döntéshozatal gyakorlatát, megtanulják az adekvát vélemény-nyilvánítás, kritikai alkalmazását, és azt, miként lehet a mindennapokban munkahelyen, nyilvános helyeken és fórumokon viselkedni és fellépni. Programunk az első jogtudatosító program autista fiataloknak, az autizmus vonatkozásában nem ismert ilyen hazai gyakorlat. 

Részlet a 2010-es jogtudatosító program szakmai beszámolójából: "A programban részt vettek autizmus spektrumzavarral, Asperger-szindrómával élő fiatalok (18-35 év) és közeli hozzátartozóik, az átlagos létszám: 7 fő volt. Az alapvető jogi ismeretek elsajátítása mindenki számára a társadalmi beilleszkedés lényeges feltétele. Az autista, Asperger-szindrómával élő fiatalok számára különösen fontos az irányukban támasztott társadalmi elvárások között a rájuk vonatkozó főbb jogi normákkal való megismerkedés. Az államszervezet működésének átlátása, az alapvető jogok és szabadságok tudatosítása, a mindennapi életet szabályozó jogterületek (polgári jog, családjog, eljárásjogok, munkajog, egészségügyi jog, szociális jog, esélyegyenlőségi jog stb.) főbb vonásainak megismerése magabiztosságot adhat számukra a társadalmi érintkezés során. Kiemelkedő jelentőséget kap a jogtudatosság azokban az élethelyzetekben, amelyekben az autista fiatalok különös hátrányokat szenvedhetnek a többségi társadalom előítéletessége okán (pl. munkavállalás, szociális- és egészségügy, fogyasztói szerződések megkötése).

A jogtudatosító képzés anyagának összeállításakor a következő szempontokat vettük figyelembe:

  • Az alapozó órákon a jog fogalmának, az állam és a jog kapcsolatának, a jogrendszer tagozódásának bemutatására került sor. Ezt követően a közjog és a magánjog legfontosabb ágainak, területeinek szenteltünk egy-egy foglalkozást a mellékelt tematika szerint.
  • Az egyes jogterületek bemutatásakor súlyponti részt képeztek az autista személyek jogai, jogérvényesítési lehetőségei, az őket tipikusan érintő jogsértésekre való figyelemfelhívás.
  • A foglalkozásokon és a házi feladatokban a résztvevők aktivizálása elsőrendű cél volt. Az autista embereket és a többségi társadalmat is érintő jogi problémák feltárása, a megoldásokon való együttgondolkodás hangsúlyos részt képezett. Fontos módszertani elvként szerepelt a tananyaggal kapcsolatos előismeretek előhívása, a fiatalok bevonása az anyag kibontásába segédanyagok felhasználása útján.
  • A program keretében felkészítést kaptak a résztvevők egy, a fogyatékos személyek választójogáról szóló konferencián való szereplésre. Az egyik hallgató közös segítséggel összeállított előadással, a többi résztvevő pedig aktív jelenléttel képviselhette az autista szektort az Országgyűlés épületében tartott rendezvényen.
  • A foglalkozásokat a résztvevőket jól ismerő, gyógypedagógiai jártassággal rendelkező mentorok kísérték, az esetleges kommunikációs és viselkedési nehézségek elsimítását segítették.

 

Jogtudatosító képzés – oktatás tematika:

 1. Ismerkedés, „jogi brain storming”, a jog fogalma és előfordulása a mindennapi életben
 2. Választójog
 3. Államtan, alkotmányjog
 4. Állampolgári jogok és kötelezettségek
 5. Közigazgatási eljárás
 6. Polgári jog – cselekvőképesség
 7. Polgári jog – szerződéskötés, személyhez fűződő jogok, fogyasztóvédelem
 8. Polgári eljárásjog
 9. Családjog
 10. Egészségügyi jog
 11. Munkajog I.
 12. Munkajog II.
 13. Szociális jog
 14. Egyenlő bánásmód
 

 

Aurahírek
Programzáró rendezvény

Halmozottan hátrányos helyzetű autista és Asperger szindrómával élő személyek nyíltmunkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása

Időpont: 2018. december 8. szombat 10-13 óra

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ

1119 Budapest, Etele út 55/A 2. em. Kamaraterem

Program:

10:00 Köszöntő

10:05 Program bemutatása – Farkas Edit foglalkozás rehabilitációs szaktanácsadó

10:20 MAGÁZÓNA munkára felkészítő autizmus specifikus foglalkozás (Farkas Edit)

10:25 „Munkára fel” Dolgozók Klubja (Pataki Klára, Scholtz Krisztina)

10:35 Mentorálás, munkahelyi érzékenyítés, utánkövetés (Krausz Katalin)

10:40 A munkahelyen elvárt személyi készségek megértése/gyakorlása: ASD Kvíz (Farkas János)

10:45 Életvezetési tanácsadás innovatív technikája – coaching (Székely Veronika)

10:50 Kompetenciafejlesztések - Bemutatkoznak az ASD FOCUS Fotóklub videósai és fotós csoportja (vezeti: Csendes Péter)

11:00 Szünet

11:30 Autizmus specifikus munkaerő közvetítés (Petró Tamás – Neurodiversitas Alapítvány)

11:45 Jó gyakorlatok – videofilmek autisták nyíltpiaci munkavégzéséről

12:10 Munkáltatók tapasztalatai autista munkavállalókkal (tapasztalat megosztás)

12:20 Kérdések

12:30 Zárás

Nyílt munkaerőpiaci munkavállalás

Dolgozni vágyó autista fiatalok, figyelem!

Az AURA Egyesület 2019. év februárjától nyílt munkaerő piaci munkavállalásra való felkészítést, majd ezt követően álláskeresési és betanulási támogatást kínál autista/Aspergeres felnőttek számára.

Jelentkezni a magazona@gmail.com e-mail címen folyamatosan lehet 2019. január 20-ig bezárólag egy rövid bemutatkozó levéllel, (név, lakcím, születési dátum) amelyben kérjük leírni: milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, dolgozott-e már, (ismertesse munkatapasztalatait) és fejtse ki, miért szeretne dolgozni. Ha rendelkezik önéletrajzzal, kérjük, azt is csatolja leveléhez.


Információ kérhető: +36-70-4282686 telefon számon

SZÜLŐ KLUB

10 alkalmas műhely találkozónk folytatódik!

Témánk:

Autista fiatalok/felnőttek jövője, a támogatott lakhatás lehetőségi

Meghívott szakértők segítségével járunk körbe a témához tartozó aktuális témákat, bemutatunk jó gyakorlatokat, találkozunk döntéshozókkal.

 A találkozók kéthetente csütörtökönként lesznek 18-19.30 között:

Kezdés 2018. novemberétől.

Helyszín:

Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1119 Bp. Etele út 55/A. 2. emelet 

A jelentkezéseket az auraegyesulet@gmail.com címre várjuk.

további híreink...
Rövidhírek
SZJA 1% támogatás
A SZJA 1% felajánlásokból az Aura Egyesület 2017. év során összesen 286.192,-Ft támogatásban részesült.
 
Köszönjük a bizalmat minden kedves támogatónknak!

A kapott összeget az egyesület közösségi programjainak működtetésére használjuk fel: Asperger Klub, Kék Kórus, ASD FOCUS Fotoklub, Társas-klub.
alarc_nelkul
Pető Judit Álarc nélkül - Autizmussal, Asperger-szindrómával élő fiatalok jelene és jövője c.  könyv megrendelhető:

peto.judit.ilona@gmail.com

http://www.alarcnelkul.hu/
Találkozó
Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott dr. Handó Tünde az OBH elnöke.

A találkozóról készült cikk itt olvasható:

PDF megnyitása
Támogatóink
Jogban is otthon - Aura Egyesület