Váltás Könnyen Érthető Verzióra

Jogban is otthon

Jogban is otthon...

Jogtudatosítás, érdekérvényesítés - másként

 Az autizmus sajátosságai közé tartozhat a társadalomtól az autizmussal élő személy felé közvetített elvárások fel nem ismerése, a szociális szabályok és szokások (jogaink jelentős része ennek kodifikációja) meg nem értése. A mindennapi tapasztalat bizonyította: az önálló életre történő felkészítés az Asperger-szindrómás, autizmussal élő jó képességű fiatalok esetében igényli a szisztematikus jogtudatosító felkészítést, amelynek révén idővel a fiatalok érdekérvényesítő tapasztalati képviseleti munkára is alkalmasakká válnak. A képzés során megtanulják a támogatott döntéshozatal gyakorlatát, megtanulják az adekvát vélemény-nyilvánítás, kritikai alkalmazását, és azt, miként lehet a mindennapokban munkahelyen, nyilvános helyeken és fórumokon viselkedni és fellépni. Programunk az első jogtudatosító program autista fiataloknak, az autizmus vonatkozásában nem ismert ilyen hazai gyakorlat. 

Részlet a 2010-es jogtudatosító program szakmai beszámolójából: "A programban részt vettek autizmus spektrumzavarral, Asperger-szindrómával élő fiatalok (18-35 év) és közeli hozzátartozóik, az átlagos létszám: 7 fő volt. Az alapvető jogi ismeretek elsajátítása mindenki számára a társadalmi beilleszkedés lényeges feltétele. Az autista, Asperger-szindrómával élő fiatalok számára különösen fontos az irányukban támasztott társadalmi elvárások között a rájuk vonatkozó főbb jogi normákkal való megismerkedés. Az államszervezet működésének átlátása, az alapvető jogok és szabadságok tudatosítása, a mindennapi életet szabályozó jogterületek (polgári jog, családjog, eljárásjogok, munkajog, egészségügyi jog, szociális jog, esélyegyenlőségi jog stb.) főbb vonásainak megismerése magabiztosságot adhat számukra a társadalmi érintkezés során. Kiemelkedő jelentőséget kap a jogtudatosság azokban az élethelyzetekben, amelyekben az autista fiatalok különös hátrányokat szenvedhetnek a többségi társadalom előítéletessége okán (pl. munkavállalás, szociális- és egészségügy, fogyasztói szerződések megkötése).

A jogtudatosító képzés anyagának összeállításakor a következő szempontokat vettük figyelembe:

  • Az alapozó órákon a jog fogalmának, az állam és a jog kapcsolatának, a jogrendszer tagozódásának bemutatására került sor. Ezt követően a közjog és a magánjog legfontosabb ágainak, területeinek szenteltünk egy-egy foglalkozást a mellékelt tematika szerint.
  • Az egyes jogterületek bemutatásakor súlyponti részt képeztek az autista személyek jogai, jogérvényesítési lehetőségei, az őket tipikusan érintő jogsértésekre való figyelemfelhívás.
  • A foglalkozásokon és a házi feladatokban a résztvevők aktivizálása elsőrendű cél volt. Az autista embereket és a többségi társadalmat is érintő jogi problémák feltárása, a megoldásokon való együttgondolkodás hangsúlyos részt képezett. Fontos módszertani elvként szerepelt a tananyaggal kapcsolatos előismeretek előhívása, a fiatalok bevonása az anyag kibontásába segédanyagok felhasználása útján.
  • A program keretében felkészítést kaptak a résztvevők egy, a fogyatékos személyek választójogáról szóló konferencián való szereplésre. Az egyik hallgató közös segítséggel összeállított előadással, a többi résztvevő pedig aktív jelenléttel képviselhette az autista szektort az Országgyűlés épületében tartott rendezvényen.
  • A foglalkozásokat a résztvevőket jól ismerő, gyógypedagógiai jártassággal rendelkező mentorok kísérték, az esetleges kommunikációs és viselkedési nehézségek elsimítását segítették.

 

Jogtudatosító képzés – oktatás tematika:

 1. Ismerkedés, „jogi brain storming”, a jog fogalma és előfordulása a mindennapi életben
 2. Választójog
 3. Államtan, alkotmányjog
 4. Állampolgári jogok és kötelezettségek
 5. Közigazgatási eljárás
 6. Polgári jog – cselekvőképesség
 7. Polgári jog – szerződéskötés, személyhez fűződő jogok, fogyasztóvédelem
 8. Polgári eljárásjog
 9. Családjog
 10. Egészségügyi jog
 11. Munkajog I.
 12. Munkajog II.
 13. Szociális jog
 14. Egyenlő bánásmód
 

 

Aurahírek
Nyílt munkaerőpiaci munkavállalás

Dolgozni vágyó autista fiatalok, figyelem!

Az AURA Egyesület 2019. év februárjától nyílt munkaerő piaci munkavállalásra való felkészítést, majd ezt követően álláskeresési és betanulási támogatást kínál autista/Aspergeres felnőttek számára.

Jelentkezni a magazona@gmail.com e-mail címen folyamatosan lehet 2019. február 15-ig bezárólag egy rövid bemutatkozó levéllel, (név, lakcím, születési dátum) amelyben kérjük leírni: milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, dolgozott-e már, (ismertesse munkatapasztalatait) és fejtse ki, miért szeretne dolgozni. Ha rendelkezik önéletrajzzal, kérjük, azt is csatolja leveléhez.

Korlátozott számban még jelentkezéseket fogadunk.

Információ: +36-70-4282686

SZÜLŐ KLUB

10 alkalmas műhely találkozónk folytatódik!

Témánk:

Autista fiatalok/felnőttek jövője, a támogatott lakhatás lehetőségi

Meghívott szakértők segítségével járunk körbe a témához tartozó aktuális témákat, bemutatunk jó gyakorlatokat, találkozunk döntéshozókkal.

 A találkozók kéthetente csütörtökönként 18-19.30 között:


Helyszín:

Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1119 Bp. Etele út 55/A. 2. emelet


A jelentkezéseket az auraegyesulet@gmail.com címre várjuk.

Információ: 06-70-4282686

Asperger Közösségi Klubok
Közösségi találkozók autizmus spektrumzavarban érintett fiatalok és felnőttek számára 17+ korosztály felett.

ASPERGER KORTÁRS KLUB
minden hónap 2. vasárnapján a szokott helyen és időben
Helyszín: Virányosi Közösségi Ház első emelet, Bp. XII. Szarvas Gábor u. 8/C
Időpont: du. 4-6 óra között.

BOLYGÓ-DONGÓ TÚRAKLUB
Havonta egy alkalommal túraklub minden hónap 3. vasárnapján.
Túravezető: Rajczy Mátyás.

A városnéző KULTURÁLIS programok
minden hónap 4. vasárnap külső helyszínen. Mivel a helyszín változó, fontos, hogy előzetesen érdeklődj!
Vezeti: Sztipanov Mariann

TÁRSASJÁTÉK KLUB
minden hónap első vasárnapján 3 órától 17 óráig.
Vezeti: Berki Dávid és Scholtz Kriszti.
Helyszín: változó

Ha még nem jártál nálunk, de szeretnél csatlakozni, kérünk, jelezd előre érkezésedet az  auraegyesulet@gmail.com címen vagy a 06-70-4282686 sz. telefonon Vadasné Tóth Máriának.
további híreink...
Rövidhírek
SZJA 1% támogatás
A SZJA 1% felajánlásokból az Aura Egyesület 2018. év során összesen  305.907,-Ft. támogatásban részesült.
 
Köszönjük munkánk elismerését minden kedves támogatónknak!

A kapott összeget az egyesület közösségi programjainak működtetésére használjuk fel:
Asperger Kortárs Klub, FÓRUM SZÍNHÁZ önismereti csoport, ASD FOCUS Fotó- és videó klub, Társas-Játék klub, NYÁRI TÁBOR.
Találkozó
Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott dr. Handó Tünde az OBH elnöke.

A találkozóról készült cikk itt olvasható:

PDF megnyitása
Az autizmus mint kontextusvakság
Peter Vermeulen,

PhD - Autisme Centraal – Gent, Belgium
Budapest, 2014. október 8.


Támogatóink
Jogban is otthon - Aura Egyesület