Váltás Könnyen Érthető Verzióra

Jogban is otthon

Jogban is otthon...

Jogtudatosítás, érdekérvényesítés - másként

 Az autizmus sajátosságai közé tartozhat a társadalomtól az autizmussal élő személy felé közvetített elvárások fel nem ismerése, a szociális szabályok és szokások (jogaink jelentős része ennek kodifikációja) meg nem értése. A mindennapi tapasztalat bizonyította: az önálló életre történő felkészítés az Asperger-szindrómás, autizmussal élő jó képességű fiatalok esetében igényli a szisztematikus jogtudatosító felkészítést, amelynek révén idővel a fiatalok érdekérvényesítő tapasztalati képviseleti munkára is alkalmasakká válnak. A képzés során megtanulják a támogatott döntéshozatal gyakorlatát, megtanulják az adekvát vélemény-nyilvánítás, kritikai alkalmazását, és azt, miként lehet a mindennapokban munkahelyen, nyilvános helyeken és fórumokon viselkedni és fellépni. Programunk az első jogtudatosító program autista fiataloknak, az autizmus vonatkozásában nem ismert ilyen hazai gyakorlat. 

Részlet a 2010-es jogtudatosító program szakmai beszámolójából: "A programban részt vettek autizmus spektrumzavarral, Asperger-szindrómával élő fiatalok (18-35 év) és közeli hozzátartozóik, az átlagos létszám: 7 fő volt. Az alapvető jogi ismeretek elsajátítása mindenki számára a társadalmi beilleszkedés lényeges feltétele. Az autista, Asperger-szindrómával élő fiatalok számára különösen fontos az irányukban támasztott társadalmi elvárások között a rájuk vonatkozó főbb jogi normákkal való megismerkedés. Az államszervezet működésének átlátása, az alapvető jogok és szabadságok tudatosítása, a mindennapi életet szabályozó jogterületek (polgári jog, családjog, eljárásjogok, munkajog, egészségügyi jog, szociális jog, esélyegyenlőségi jog stb.) főbb vonásainak megismerése magabiztosságot adhat számukra a társadalmi érintkezés során. Kiemelkedő jelentőséget kap a jogtudatosság azokban az élethelyzetekben, amelyekben az autista fiatalok különös hátrányokat szenvedhetnek a többségi társadalom előítéletessége okán (pl. munkavállalás, szociális- és egészségügy, fogyasztói szerződések megkötése).

A jogtudatosító képzés anyagának összeállításakor a következő szempontokat vettük figyelembe:

  • Az alapozó órákon a jog fogalmának, az állam és a jog kapcsolatának, a jogrendszer tagozódásának bemutatására került sor. Ezt követően a közjog és a magánjog legfontosabb ágainak, területeinek szenteltünk egy-egy foglalkozást a mellékelt tematika szerint.
  • Az egyes jogterületek bemutatásakor súlyponti részt képeztek az autista személyek jogai, jogérvényesítési lehetőségei, az őket tipikusan érintő jogsértésekre való figyelemfelhívás.
  • A foglalkozásokon és a házi feladatokban a résztvevők aktivizálása elsőrendű cél volt. Az autista embereket és a többségi társadalmat is érintő jogi problémák feltárása, a megoldásokon való együttgondolkodás hangsúlyos részt képezett. Fontos módszertani elvként szerepelt a tananyaggal kapcsolatos előismeretek előhívása, a fiatalok bevonása az anyag kibontásába segédanyagok felhasználása útján.
  • A program keretében felkészítést kaptak a résztvevők egy, a fogyatékos személyek választójogáról szóló konferencián való szereplésre. Az egyik hallgató közös segítséggel összeállított előadással, a többi résztvevő pedig aktív jelenléttel képviselhette az autista szektort az Országgyűlés épületében tartott rendezvényen.
  • A foglalkozásokat a résztvevőket jól ismerő, gyógypedagógiai jártassággal rendelkező mentorok kísérték, az esetleges kommunikációs és viselkedési nehézségek elsimítását segítették.

 

Jogtudatosító képzés – oktatás tematika:

 1. Ismerkedés, „jogi brain storming”, a jog fogalma és előfordulása a mindennapi életben
 2. Választójog
 3. Államtan, alkotmányjog
 4. Állampolgári jogok és kötelezettségek
 5. Közigazgatási eljárás
 6. Polgári jog – cselekvőképesség
 7. Polgári jog – szerződéskötés, személyhez fűződő jogok, fogyasztóvédelem
 8. Polgári eljárásjog
 9. Családjog
 10. Egészségügyi jog
 11. Munkajog I.
 12. Munkajog II.
 13. Szociális jog
 14. Egyenlő bánásmód
 

 

Aurahírek
Nemiség - párkapcsolat
Önismerti program indul külön lányoknak és külön fiúknak az AURA EGYESÜLET szervezésében!

Programunk 6 alkalomból fog állni.
Vezetik: Farkas Edit szexuál tréner, Bozóné Horváth Andrea családterapeuta,
Székely Veronika Akadémia-coach.

Időpontok:
külön csoportban lányoknak és fiúknak
hétfői napokon 2017. február 13-tól kezdődően kéthetente
fwbr. 13, 27, márc. 13, 27, ápr. 10, 24.

Lányoknak: hétfő 17 – 18 h
Fiúknak: hétfő 18 – 19 h

Helyszín:

Kelenföldi Montázs Központ, 1119 Bp. Etele út 55.
(A Budapesti Művelődési Központ bejáratával szemben)

A program plakátjának megnyitása.

Intenzív Fotó Klub
Digitális Alkotó Fotóklub

HALADÓ INTENZÍV KURZUS Csendes Péter fotográfussal

Motivált, fotózni szerető autista fiatalok számára.
Várunk, ha 18. évedet betöltötted, Asperger-szindrómával élsz, szeretnéd fotózási és digitális képfeldolgozási ismereteidet bővíteni, és betekintenél a művészi fotózás világába. Digitális fényképez!gép (vagy okos telefon) szükséges!

Időpont:
keddenként 16:00 órától 18:30 óráig.
Alkalmak:
márc. 14. 21, 28, ápr. 4, 11, 18, 25, máj 2, 9, 16,
Helyszín:
NEM ADOM FEL! Alapítvány irodája
1082 Budapest, Baross u. 86. (bejárat: Magdolna utca 1.)
A Nem Adom Fel kávézó mellett.

A kurzus plakátjának megnyitása.


AUTIZMUS NAPI Koncert
Az AURA Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2017. április 1-én szombaton tartandó Autizmus Világnapi rendezvényére!


Autisták és Barátaik

az Autistákért!


Fellépnek az egyesület Kék Kórusának tagjai és meghívott vendégművészek.

Időpont: 2017. április 1. szombat 11-13 h

Helyszín: Nem Adom Fel Cafe & Bar
Budapest VIII. kerület, Baross utca 86. Bejárat a Magdolna utca 1. felől!


A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges az auraegyesulet@gmail.com címen


A rendezvény plakátjának megnyitása.
további híreink...
Rövidhírek
Asperger Klub
Elindult az Asperger Klub!

Kedves Asperger Klubtagok!

2016. szeptember 11-én vasárnap elindultak a foglalkozásaink. Gyakorisága: minden 2. 3. és 4. vasárnap. A programok eltérő helyszíneken kerülnek megrendezésre.

Várunk szeretettel!

Virányosi Közösségi Ház
Bp. XII.Szarvas Gábor u. 8/C
du. 4-6 óra között.

Érdeklődni: 06-70-4282686 telefonon lehet
Új jelentkezők jelentkezését az auraegyesulet@gmail.com címre kérjük!
SZJA 1% támogatás
A SZJA 1% felajánlásokból az Aura Egyesület 2016. év során összesen 217.679,-Ft támogatásban részesült.

Köszönjük a bizalmat minden kedves támogatónknak!
Találkozó
Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott dr. Handó Tünde az OBH elnöke.

A találkozóról készült cikk itt olvasható:

PDF megnyitása
Támogatóink
Jogban is otthon - Aura Egyesület