Váltás Könnyen Érthető Verzióra

Jogban is otthon

Jogban is otthon...

Jogtudatosítás, érdekérvényesítés - másként

 Az autizmus sajátosságai közé tartozhat a társadalomtól az autizmussal élő személy felé közvetített elvárások fel nem ismerése, a szociális szabályok és szokások (jogaink jelentős része ennek kodifikációja) meg nem értése. A mindennapi tapasztalat bizonyította: az önálló életre történő felkészítés az Asperger-szindrómás, autizmussal élő jó képességű fiatalok esetében igényli a szisztematikus jogtudatosító felkészítést, amelynek révén idővel a fiatalok érdekérvényesítő tapasztalati képviseleti munkára is alkalmasakká válnak. A képzés során megtanulják a támogatott döntéshozatal gyakorlatát, megtanulják az adekvát vélemény-nyilvánítás, kritikai alkalmazását, és azt, miként lehet a mindennapokban munkahelyen, nyilvános helyeken és fórumokon viselkedni és fellépni. Programunk az első jogtudatosító program autista fiataloknak, az autizmus vonatkozásában nem ismert ilyen hazai gyakorlat. 

Részlet a 2010-es jogtudatosító program szakmai beszámolójából: "A programban részt vettek autizmus spektrumzavarral, Asperger-szindrómával élő fiatalok (18-35 év) és közeli hozzátartozóik, az átlagos létszám: 7 fő volt. Az alapvető jogi ismeretek elsajátítása mindenki számára a társadalmi beilleszkedés lényeges feltétele. Az autista, Asperger-szindrómával élő fiatalok számára különösen fontos az irányukban támasztott társadalmi elvárások között a rájuk vonatkozó főbb jogi normákkal való megismerkedés. Az államszervezet működésének átlátása, az alapvető jogok és szabadságok tudatosítása, a mindennapi életet szabályozó jogterületek (polgári jog, családjog, eljárásjogok, munkajog, egészségügyi jog, szociális jog, esélyegyenlőségi jog stb.) főbb vonásainak megismerése magabiztosságot adhat számukra a társadalmi érintkezés során. Kiemelkedő jelentőséget kap a jogtudatosság azokban az élethelyzetekben, amelyekben az autista fiatalok különös hátrányokat szenvedhetnek a többségi társadalom előítéletessége okán (pl. munkavállalás, szociális- és egészségügy, fogyasztói szerződések megkötése).

A jogtudatosító képzés anyagának összeállításakor a következő szempontokat vettük figyelembe:

  • Az alapozó órákon a jog fogalmának, az állam és a jog kapcsolatának, a jogrendszer tagozódásának bemutatására került sor. Ezt követően a közjog és a magánjog legfontosabb ágainak, területeinek szenteltünk egy-egy foglalkozást a mellékelt tematika szerint.
  • Az egyes jogterületek bemutatásakor súlyponti részt képeztek az autista személyek jogai, jogérvényesítési lehetőségei, az őket tipikusan érintő jogsértésekre való figyelemfelhívás.
  • A foglalkozásokon és a házi feladatokban a résztvevők aktivizálása elsőrendű cél volt. Az autista embereket és a többségi társadalmat is érintő jogi problémák feltárása, a megoldásokon való együttgondolkodás hangsúlyos részt képezett. Fontos módszertani elvként szerepelt a tananyaggal kapcsolatos előismeretek előhívása, a fiatalok bevonása az anyag kibontásába segédanyagok felhasználása útján.
  • A program keretében felkészítést kaptak a résztvevők egy, a fogyatékos személyek választójogáról szóló konferencián való szereplésre. Az egyik hallgató közös segítséggel összeállított előadással, a többi résztvevő pedig aktív jelenléttel képviselhette az autista szektort az Országgyűlés épületében tartott rendezvényen.
  • A foglalkozásokat a résztvevőket jól ismerő, gyógypedagógiai jártassággal rendelkező mentorok kísérték, az esetleges kommunikációs és viselkedési nehézségek elsimítását segítették.

 

Jogtudatosító képzés – oktatás tematika:

 1. Ismerkedés, „jogi brain storming”, a jog fogalma és előfordulása a mindennapi életben
 2. Választójog
 3. Államtan, alkotmányjog
 4. Állampolgári jogok és kötelezettségek
 5. Közigazgatási eljárás
 6. Polgári jog – cselekvőképesség
 7. Polgári jog – szerződéskötés, személyhez fűződő jogok, fogyasztóvédelem
 8. Polgári eljárásjog
 9. Családjog
 10. Egészségügyi jog
 11. Munkajog I.
 12. Munkajog II.
 13. Szociális jog
 14. Egyenlő bánásmód
 

 

Aurahírek
Nyílt munkaerőpiaci munkavállalás

Dolgozni vágyó autista fiatalok, figyelem!

Az AURA Egyesület 2018. év februárjától nyílt munkaerő piaci munkavállalásra való felkészítést, majd ezt követően álláskeresési és betanulási támogatást kínál autista/Aspergeres felnőttek számára. Közreműködő munkaerő-közvetítő partner a Neurodiversitas Alapítvány.

Jelentkezését vagy kérdéseit küldje el a magazona@gmail.com e-mail címre.

Jelentkezni a fenti e-mail címen 2018. január 20-ig lehet egy rövid bemutatkozó levéllel, (név, lakcím, születési dátum) amelyben leírja, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, dolgozott-e már valaha, (ismertesse munkatapasztalatait) és azt, hogy miért szeretne munkát vállalni. Ha rendelkezik önéletrajzzal, kérjük, azt is csatolja leveléhez.

Asperger Klub

2018. január 7-én társas-játék klubbal folytatódik az Asperger Kortárs Klubunk. A megszokott Asperger Klub január 14-től  lesz újra. Várunk szeretettel minden hónap második vasárnapján a szokott helyen és időben, ha elmúltál 17 éves!
Helyszín: Virányosi Közösségi Ház első emelet, Bp. XII. Szarvas Gábor u. 8/C
Időpont: du. 4-6 óra között.

A városnéző programok minden 4. vasárnap külső helyszínen lesznek. Mivel a helyszín változik, fontos, hogy előzetesen érdeklődj!

BOLYGÓ DONGÓ TÚRAKLUB autistáknak, testvéreknek és családoknak.
Havonta egy alkalommal tartjuk túraklubunkat minden hónap 3. vasárnapján. Túravezető: Rajczy Mátyás.

TÁRSASJÁTÉK KLUB
minden hónap első vasárnapján.
Vezeti: Berki Dávid A Társas-játék klub már 3 órától kezdődik.

Ha még nem jártál nálunk, kérünk, jelezd előre érkezésedet az  auraegyesulet@gmail.com címen vagy a 06-70-4282686 sz. telefonon Vadasné Tóth Máriának.
további híreink...
Rövidhírek
SZJA 1% támogatás
A SZJA 1% felajánlásokból az Aura Egyesület 2017. év során összesen 286.192,-Ft támogatásban részesült.
 
Köszönjük a bizalmat minden kedves támogatónknak!

A kapott összeget az egyesület közösségi programjainak működtetésére használjuk fel: Asperger Klub, Kék Kórus, ASD FOCUS Fotoklub, Társas-klub.
alarc_nelkul
Pető Judit Álarc nélkül - Autizmussal, Asperger-szindrómával élő fiatalok jelene és jövője c.  könyv megrendelhető:

peto.judit.ilona@gmail.com

http://www.alarcnelkul.hu/
Találkozó
Az OBH-ban dolgozó megváltozott munkaképességű fiatalokkal találkozott dr. Handó Tünde az OBH elnöke.

A találkozóról készült cikk itt olvasható:

PDF megnyitása
Támogatóink
Jogban is otthon - Aura Egyesület