top of page

AUTISTÁKAT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az AURA Egyesület autizmussal élő fiatalok és felnőttek egyenlő esélyű hozzáférését segíti az élet számos területén.

„Ez egyfajta szolidaritási gyakorlat. A mi világunk, ez a közvetett kommunikációra alapozott társadalom autistákat nevel belőlünk, tehát az, hogy az autizmussal foglalkozunk, az egy picit a saját magunk megismerésére is irányul.” (Sugár János)

Küldetésünk
Ismert tény, hogy az autizmussal élő személyek lényegesen hátrányosabb helyzetűek még a mienknél magasabb szintű „autizmus kultúrával” rendelkező országokban is a lakhatási lehetőségek, a foglalkoztatás, a közösségi élet és a társas/párkapcsolatok területein (is). Célunk olyan hazai szolgáltató rendszer létrehozása és működtetése a fővárosban és vonzáskörzetében, ahol a felnőtt autista személy szükséglet alapú ellátásban részesül, autizmus specifikusan szervezett támogatás mellett közösségekben, egyenlő hozzáféréssel képességeinek megfelelő önálló életet élhet.
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

​Kik vagyunk?

Az Egyesületet 2002-ben szülők hozták létre és működtetik azóta is, azzal a céllal, hogy fiatal / felnőtt autista gyermekeiknek közösséget teremtsenek. Egyesületünknek nincsenek főállású munkatársai, kizárólag civil szervezetek számára kiírt pályázati forrásokból működünk. Egyesületünket formája, tevékenységei és eredményei igen egyedülállóvá teszik.

A kezdetben nyújtott szabadidős klubfoglalkozások mellett ma már széles lehetőségeket kínálunk a folyamatosan növekvő létszámú tagságnak, melynek összefoglaló célja az önálló életvitel támogatása és a társadalmi inklúzió elősegítése.

A közösségteremtő, szabadidős tevékenységek egy része mára már önszerveződővé vált, érintett önkéntesek szervezik például a túraklubot, társasjáték klubot, az informatikai felkészítést.

A társadalmi integráció felé tett nagy szimbolikus „tánclépésünk” a Harmónia Táncklubhoz való csatlakozás és a több száz fős rendezvényeiken való részvétel.

Nagy látogatottságnak örvendenek a művészet terápiás programok, drámaszínház, énekkar, fotókör.

 

A jelenleg mintegy 80 fős érintett közösség 95%-a munkahellyel rendelkezik, melyhez Egyesületünk foglalkoztatási programjának keretében jutott, illetve a folyamatos mentori tevékenységnek köszönhetően az elhelyezések tartósnak is bizonyulnak.

Az önálló életvitelre való felkészítés része például a főző,- varrótanfolyam, pénzügyi és gazdálkodási ismeretek, a párkapcsolatok és szexualitás kurzus valamint az érdekérvényesítés és jogi ismeretek oktatása. Mivel jelenleg az állami szociális ellátó rendszer gyakorlatilag nem nyújt felnőtt autista személyek számára speciális szolgáltatásokat, így az Egyesület tevékenységére óriási az igény, és kielégítésük erősen feszegetik kapacitásbeli határainkat, nem beszélve a pályázatok szakasosságáról, esetlegességéről. 

Történetünk - eredményeink

2002-ben szülői egyesületként alapítottukcivil szervezetünket , fokozatosan csatlakoztak hozzánk szakemberek, önkéntes segítők, pártoló tagok. Autizmussal élő fiatalok és felnőttek társadalmi, munkaerő-piaci integrációjáért dolgozunk együtt, ezért bővítjük évről évre szociális, mentálhigiénés, képzési és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásainkat, ezért szervezünk sokféle érzékenyítő és integrált közösségi programot. 

Történetünk, eredményeink

2005-ben indult útjára az első közösségi klubunk, azóta is működik

2010-ben kezdtük foglalkozás-rehabilitációs programunkat

2019 100 fő ASD-s fiatal sikeresen dolgozik 

 

Pályázatok függvényében évente 10-15 foglakozásunk van

2018-ban 130 autizmussal élő vett részt szolgáltatásainkban

2019-ben Egyesületünk taglétszáma: 84 fő

Önkéntesek száma: 62 fő

ASD tapasztalati önkéntes 15 fő

Szakembereink száma 15-18 fő

Hírlevelünket közel 500 család olvassa

Facebook oldalunkkal 20.000 főt érünk el!

2019-ben  a "Legnagyobb hatású projekt" kategóriában "Civil díj" döntős szervezet lettünk az ASD – Autizmussal Sikeresen Dolgoznak  programunkkal.

http://civildij.hu/dontosok-dijazottak-2019/

„Lehet, hogy néha furcsának tűnök, sőt a viselkedésem is eltér a „hétköznapi” normáktól, de attól még ugyanarra vágyom, mint bárki más.”

(John Elder Robison: Nézz a szemembe)

Ha az egészséges emberek egy idegen lényektől hemzsegő bolygón találnák magukat, valószínűleg megrémülnének, nem tudnák, hogyan illeszkedjenek be és bizonyára nehézséget jelentene számukra az idegen lények gondolatainak, érzéseinek, szándékainak megértése, valamint az, hogy hogyan reagáljanak megfelelően ezekre a dolgokra. Ilyen az autizmus... 

 

(Therese Joliffe)

58372661_277928286486067_729332039954517
bottom of page