top of page

Foglalkozás rehabilitáció

Érdekérvényesítés

Támogatott lakhatás

„Vannak dolgok, amiket másképp csinálunk, de ugyanannyit érünk, mint mások, nem vagyunk értéktelenebbek, nem vagyunk betegek, és nem is kell bennünket meggyógyítani vagy megjavítani.”     (Jean-Paul Bovee)

FOGLALKOZÁS (RE)HABILITÁCIÓ

Egyesületünk célja az autista személyek képesség szerinti legmagasabb fokú önállóságának kibontakoztatása és egyénre szabott támogatása. Ennek érdekében programjaink között nagy számban vannak jelen a munkavállalást, az érdekérvényesítést, a lakhatási szolgáltatások kialakítását, képességek fejlesztését és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, melyeket kizárólag pályázati forrásokból finanszírozunk, így díjmentesen vehetők igénybe.

 

Egyesületünk munkatársai differenciált, autizmus specifikus megközelítéssel segíti a munkaerő-piaci belépést és a tartós foglalkoztatást nyílt vagy védett munkahelyekre egyaránt. Munkaerő piaci szolgáltatásaink között szerepel autista felnőttek számára: munkaerő-piaci és munkajogi felkészítés, alapvető, munkavállaláshoz szükséges képességek felmérése, szinten tartása és fejlesztése, munkatapasztalat-szerzés önkéntes munkával, egyszerűsített foglalkoztatással. Gyakornoki programokat szervezünk társszervezeteknél, állást keresünk és mentoraink segítségével támogatjuk a betanulást és a munkahelyi beilleszkedést. Alapvetően szükségesnek tartjuk az elhelyezés utáni követést, mely tapasztalataink szerint a hosszú távú elhelyezés záloga.  Szolgáltatásaink minden, legalább alapfokú végzettséggel rendelkező autista személy számára nyitottak.  

 

2005 óta biztosítunk foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat. 2010 óta kidolgozott és bizonyítottan hatékony módszertant követünk, amely az „Autizmus-specifikus Támogatott Foglalkoztatás” ajánlásait veszi alapul. Ezt évről évre építettük fel és folyamatosan bővítjük, fejlesztjük:

 

 1. Állapotfelmérések, kliens személyes profiljának kialakítása, egyéni rehabilitációs terv és rendszeres értékelése

 2. Tanácsadás,pályaorientáció, coaching, krízis-megelőzés 

 3. Felkészítés a nyílt munkaerő-piaci belépésre

  • „Magázóna”: önismereti, munkaerő-piaci és munkajogi ismeretek elsajátítása

  • Önállósági készségek fejlesztése: „Dolgozók Klubja”

  • Munkavállalási képességek javítása egyéni szükségletek szerint

 4. Munkahelyek feltárása, nyilvántartása, kapcsolattartás a potenciális munkáltatókkal

 5. Munkahelyek felkészítése, autizmus szempontú akadálymentesítés, érzékenyítés, kiadványok

 6. A munkaszervezeti beilleszkedés, betanulás és tartós munkavégzés mentori támogatása

 7. Utánkövetés, kríziskezelés

 

2010-2019 között közel 100 autista álláskereső elhelyezkedését és tartós munkavégzését segítettük. Minden egyes autizmussal élő munkavállalásával csökkentjük az autizmus körüli félreértéseket és előítéleteket, teszünk a kirekesztés ellen.

Egyesületünk évente 10-15 szakembere, 20-30 vállalati és kortárs önkéntessel dolgozik együtt

Magázóna

Nyílt munkaerő piaci munkavállalásra felkészítő autizmus- specifikus, 6-8 alkalmas foglalkozás sorozat 6-8 fős csoportokban. ​A programba 16 évesnél idősebb autista személyeket várunk, akik érettségivel vagy középfokú szakmai végzettséggel rendelkeznek, OKJ-s képzésben részesültek, vagy felsőfokú tanulmányokat végeztek.

A programra jelentkezni önéletrajzzal lehet a magazona@gmail.com e-mail címen

 

A program szakmai fejlesztője:

Farkas Edit foglalkozás-rehabilitációs tanácsadó, gyógypedagógus

A foglakozás vezetője: Krausz Katalin gyógypedagógus

Dolgozók klubja

Elsősorban már munkatapasztalattal rendelkező felnőttek számára szervezett, kéthetenkénti klubfoglalkozás sorozat. A foglalkozások során munkahelyi sikerek, problémák, konfliktusok megosztására és megoldási lehetőségek kipróbálására van lehetőség a drámapedagógia eszközeivel.

Ezen túl az ASD kvíz tematikus részeinek kipróbálására is lehetőség nyílik. https://asdkviz.com/leiras/ 

 

Jelentkezni rövid bemutatkozó levéllel lehet a magazona@gmail.com címen.  

A felvételt nyert jelentkezők előzetes visszaigazolást kapnak.

​Vezetik: Krausz Katalin gyógypedagógus

             Pataki Klára gyógypedagógus

             Scholtz Krisztina gyógypedagógus, drámapedagógus

             Farkas János  HR szakember

Angol társalgás

Munkakompetencia fejlesztés céljából haladó angol oktatás heti 1 alkalommal 1 órában.

 Vezeti: Balázs Petra angol tanár, autizmus szakos gyógypedagógus  

Informatika

Gyakorlatorientált informatikai programunkat a rendelkezésre álló pályázati források függvényében tudjuk indítani.

Foglalkozás-rehabilitációs foglalkozások, és  tanácsadás  helyszíne: Budapesti Művelődési Központ,

(BMK) 1119 Budapest, Etele út 55/A

https://www.bmknet.hu/  

Érdeklődni a +36704282686 telefonszámon vagy az auraegyesulet@gmail.com címen lehet. Szolgáltatásaink pályázati forrásból valósulnak meg, így a résztvevők számára díjmentesek.

Foglalkozzunk vele!  "Útmutató munkáltatóknak Asperger szindrómával élő személyek foglalkoztatásához".

Foglalkoztatási kiadványunkat  ITT olvashatja el

Képernyőfotó 2019-03-31 - 0.58.06.png
Magázóna, dolgozók klubja, angol társalgás, informatika galériák
Anchor 1
Érdekérvényesítés
Autista Akadémia

Az Autista Akadémiát azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse az autizmussal élő fiatalok és felnőttek önérdek- és érdekérvényesítő készségeinek fejlesztését. Az érdek érvényesítési készség fejlesztésének alapja főként a kommunikáció, az önismeret, és a társismeret, a szélesebb körű, nagyobb léptékű érdekérvényesítés az autista emberek képviseletének vonatkozásában mindenképp feltételez csoportmunkára, együttműködésre való képességet. Így a programot ennek a négy fő vonalnak a mentén állítottuk össze.

A programot főként Asperger -szindrómával élő fiatalok és felnőttek számára állítottuk össze. Elsődleges cél a fiatalok csoporttá formálása, az együttműködés, egymás iránti figyelem, nyitottság kialakítása, a másik meghallgatása, elfogadása. Önismereti gyakorlatokkal segítjük a fiatalokat önmaguk, erősségeik, képességeik, értékrendjük jobb megismerésében. A kommunikáció kiemelt fontosságú autizmussal élők esetében, így ezzel a témával sokat foglalkozunk, kiemelten a nonverbális kommunikációval.

A felnőtt, autonóm életvitel feltételezi annak tudatát, hogy az egyén a társadalom jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező tagja, illetve mások jogait is tiszteletben tartja, kötelezettségeit teljesíti. A csoporttagokban ezt a szemléletet kívántuk erősíteni, az érdekérvényesítés, a konfliktuskezelés és a kommunikáció témáinak feldolgozásához jogtudatosító tréningelemek is kapcsolódtak.

 

A program szakmai vezetője: Székely Veronika szakképzett coach, tréner 

Helyszín: Montázs Art Café, 1119 Budapest, Vahot u. 14.

http://montazsartcafe.hu/

Anchor 2

Támogatott életvitel és lakhatás

 

Autizmussal élők számára támogatott életvitel szolgáltatás beindítását tervezzük a fővárosban,  autizmus- specifikus módszerekkel biztosítva az önálló élet szabadságát, hogy életük minden területén önállóan dönthessenek és méltósággal élhessenek.

​Az autizmussal élő embereknek is igényük van arra, hogy életüket irányíthassák, az arra vonatkozó döntéseiket meghozhassák.   A programjainkon résztvevő, kezdetben 20-25 éves fiatalok az elmúlt 15 év során 35-40 évesek lettek, dolgoznak, stabil jövedelemmel rendelkeznek. A munka és a szabadidő közösségi eltöltése mellett elengedhetetlenné vált számukra az autizmusból fakadó szükségletek szerint működtetett lakhatás megszervezése. Célunk olyan támogatott életviteli modell megvalósítása, mely szükséglet alapú, egész életen át tartó, egyénre szabott támogatást biztosít a célcsoport számára. A modell magában foglalja az egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás, lakhatás, fejlesztés, foglalkoztatás elemeit és holisztikus módon, egységes egészként, személyre szabottan célozza a programban részvevő személyek önálló életének támogatását, társadalmi kapcsolati hálójuk kiépítését és fenntartását. Az egymást már jól ismerő fiatalok elhelyezése megszokott lakóhelyükhöz közeli, 1-2 fős lakásokban történne autizmus specifikus életviteli támogatás mellett. A lakások optimális esetben azonos lépcsőházban, vagy egymástól gyalogosan is könnyűszerrel lejárható távolságban lennének, az egymást is segítő, közösséget alkotó fiatalokat pedig autizmusban jártas mentorok és önkéntesek támogatnák. A támogatott életviteli szolgáltatásokat az egyén az előre felmért szükségletei szerinti mértékben és minőségben veszi igénybe. Az egyéni szükségletek felmérése céljából dolgoztuk ki autizmus-specifikus szükségletfelmérő eszközünket (ASTÉK).

Foglalkozzunk vele!  "Fókuszban az autizmussal élő emberek támogatott lakhatása"(Lakhatási modellünkről részletesebben a kiadványunkban)

Önálló életvitel galéria

„Ha a normális emberek egy idegen lényekkel teli bolygón találnák magukat, valószínűleg megijednének, nem tudnák, hogyan illeszkedjenek be, és minden bizonnyal nehezen tudnák megérteni, hogy az idegen lények mit gondolnak, hogyan éreznek, mit akarnak, és hogyan kell megfelelően reagálni ezekre a dolgokra. Ilyen az autizmus.”     
(Therese Joliffe)
bottom of page