top of page

SZABADIDŐS PROGRAMOK

TEHETSÉGGONDOZÁS

„A társas lét nehéz, mivel látszólag nem követ semmilyen meghatározott sémát. (…) Amikor fiatal voltam, soha nem gondolkoztam el azon, hogy hogyan tudnék beilleszkedni a többiek közé, mivel nem vettem észre, hogy az emberek mások, mint a tárgyak. Amikor aztán rájöttem, hogy az embereket fontosabbnak tartják a tárgyaknál, és általában véve is többet megtudtam, a dolgok kezdtek új fénybe kerülni és még nehezebbnek
tűnni.”

Az autizmussal élő személyek számára állapotuk jellegzetességeiből fakadóan gyakorta nehézséget okoz a közösségekhez való kapcsolódás, a szabadidő hasznos, változatos eltöltése, új programok kitalálása és megszervezése. Emiatt az autista felnőttek jelentős része egy idő után magányossá válik, csekély részük rendelkezik társas kapcsolatokkal, barátokkal- ami nem egyszer sajnos depresszióhoz és egyéb pszichés zavarokhoz is vezethet.

Emiatt tartjuk rendkívül fontosnak közösségi szabadidős programjainkat, melyeken a közös érdeklődés mentén szerveződő csoportok változatos programjai között lehet válogatni.

Ha még nem jártál nálunk, és szeretnél csatlakozni, jelentkezz egy rövid bemutatkozó levéllel az  auraegyesulet@gmail.com címen.

Kulturális programok

  • Minden hónap 4. vasárnapján városi séta múzeumok, kiállítótermek, vásárok…

  • Vezeti: Sztipanov Mariann gyógypedagógus, tanár, művészetterapeuta

 

  • Promenád önszervező programok

      Érintett önkénteseink szerveznek programokat az Egyesület tagjainak.

      Helyszín: változó

Klubfoglalkozások

Minden vasárnap délután közösségi klubokat szervezünk autista és Asperger         szindrómával élő felnőtteknek, fiataloknak (17+). A klubfoglalkozások célja a közösségépítés, a kapcsolati hálók gazdagítása, az együttműködés és az önállóság gyakorlása, felkészülés a lehető legönállóbb életvitelre.

  • Facebook
séta.JPG
  • Asperger Kortársklub

Klubtalálkozó: Minden hónap 2. vasárnapján

Helyszín:  

Új címünk: MOMkult 1124 Budapest, Csörsz u. 18. Szabó Lőrinc terem

 Időpont: 16-18 óra között   Vezeti: Vadasné Tóth Mária és Horváth Éva

  • Bolygó-Dongó Túraklub

Minden hónap 3. vasárnap rövid 5-10 km túra a Budai hegyekben

Túravezetők: Rajczy Mátyás, Rajczy Miklós és Rajczyné Nagy Vera

  • Társas Játék Klub

Minden hónap 1. vasárnap kiscsoportos játékok

Új címünk: MOMkult 1124 Budapest, Csörsz u. 18. Szabó Lőrinc terem

komples művterápia.jpg

Bolygó-Dongó Túraklub galéria 

Művészeti csoportok

INSPIRÁCIÓ ASD komplex művészetterápia

megálmodója és vezetője Sztipanov Mariann művészet-terapeuta, művésztanár-autizmus specifikus gyógypedagógus.

A foglalkozások célja a társas helyzetek, kontextusok és non-verbális kommunikáció értelmezése; kapcsolat-teremtés és kooperáció; empátia fejlesztése; alkalmazkodás a zavaró v. nem várt helyzetekhez; test-tudatosság, érintés-érintkezés; stresszkezelés a  mozgás- és cirkuszi terápia, kontakt tánc, rajz-festés, állatasszisztált terápia, dramatikus módszerek felhasználásával- az aktuális csoport fejlesztési szükségletei szerint. A terápiás célok és módszerek meghatározása az állapotfelmérések és ASD Kvíz által feltárt szükségletek alapján történik. Hatása tartósan pozitív az autizmus-tudat elfogadására, bátrabb és ambiciózusabb egyéni és közös célok megvalósítására, a munkavállalásra és tartós munkavégzésre

Helyszín: AZTA Műhely, 1145 Budapest, Bosnyák utca 7/b https://gaborzs.wixsite.com/aztamuhely

Időpont: kéthetente szombati napokon

ASD FOCUS Fotóklub 

Tudomásunk szerint ez az országban az egyetlen autizmussal élő fotósokból álló közösség. Célunk, hogy képeinkkel megismertessük az autizmussal élők világát és világlátását az érintettekre jellemzően fejlett és sajátos vizuális kultúrával, amely kiállításainkon megjelenik.  

 

A fotózás jó alapot jelent más szakmai kompetenciák elsajátításához is, és ezzel a munkaerő-piaci esélyek növeléséhez, pl. reklámhordozó tervezés, webdesign, digitális képalkotás, dekoráció-készítés, PR, stb. A foglalkozások során videofilmeket készítünk, vágunk, rendezést tanulunk, valamint e-kommunikációs ismeretek és saját blogok írása egészíti ki a programot.  

 

 

 

Vezeti: Csendes Péter  http://www.csendespeter.hu/

Helyszín: Vintage69 Multimédia Stúdió 1083 Budapest, Baross u. 109.

asd fotózás.jpg
  • Facebook

Fórum Színház

Autista fiatalok számára ma még kevésbé használatos önismereti csoportfoglalkozás. A fórumszínház módszer egy folyamat, és a folyamatot lezáró (interaktív) előadás, melynek során a résztvevőket érintő személyes problémákon át vizsgálunk meg társadalmi egyenlőtlenségeket, és keresünk rájuk megoldási lehetőségeket a színjátszás eszközeivel. Saját történetekből indulunk, majd közös történetet dolgozunk ki. A folyamat során a fórumszínház módszerét ötvözzük egyéb művészeti eszközökkel, így mozgunk-, táncolunk, kipróbálunk színházi és improvizációs technikákat, montázst készítünk, verset, szöveget írunk. Mindezt a résztvevőink igényeire és érdeklődésükhöz igazítva egy közös alkotásban!

Színészi tapasztalat nem szükséges!

 

A program drámapedagógusai: Scholtz Krisztina és Nagy Dominika

Autizmus tanácsadó: Pataki Klára

Helyszín:  Budapesti Művelődési Központ (BMK)

1119 Budapest, Etele út 55/A. 2. em. 

http://www.bmknet.hu/

NYÁRI TÁBOR

Önálló életvitelt- és szülői leválást segítő egy hetes bentlakásos tábor autizmussal élő fiatal felnőtteknek. A táborban csak olyan személy vehet részt, aki a megelőző évben az Asperger Klub tagja volt, vagy valamely tematikus foglalkozáson korábban részt vett. Céljai:lehetőséget teremtünk az önérvényesítést támogató és az önálló életvitelt célzó ismeretek gyakorlására, a szülőktől független, önálló életviteli készségek mind jobb elsajátítására. A résztvevők valamennyien tagjai az Asperger klubnak, mind a táborvezetők, mind a résztvevők jól ismerik egymást. A tábor eredményes lebonyolítása szempontjából fontos szempont a kísérők autizmus szakmai felkészültsége, és az a tény, hogy az autista fiatalok ismerik egymást, a táborvezető szakembereket is az AURA Egyesület programjairól.

Táborvezető: Horváth Éva

Helyszín: Igal

Szabadidős programok galéria
Művterápás csoport a Harmónia bálon 2015

„…ami mások számára normális, az az én számomra nem normális, és ami az én számomra normális, az mások számára nem normális. Bizonyos szempontból borzasztó hiányosan vagyok felszerelkezve a világban való túléléshez, úgy, mint egy földönkívüli, aki tájékozódási útmutató nélkül itt rekedt.”

(Jim Sinclair)

bottom of page